Opleiding

Sta je open voor andere culturen? Ben je nieuwsgierig naar andere religies en denkwijzen, en verleg je graag je grenzen? Heb je al kennisgemaakt met India en wil je dit intrigerende land beter leren kennen? Trekt het je aan boeiende verhalen in het Sanskrit te kunnen lezen of te communiceren in het Hindi? Dan is de opleiding “Oosterse talen en culturen – afstudeerrichting India” je thuishaven. Hier begint een verkenning van India in al haar diversiteit.

De afstudeerrichting India wil mensen vormen die de brug kunnen slaan tussen Oost en West. Aangezien India de dag van vandaag een belangrijke plaats in het wereldgebeuren inneemt, zijn mensen die vertrouwd zijn met de Indische talen en culturen immers onontbeerlijk in de professionele wereld. Wij bieden daarom een gevarieerd programma aan, gestoeld op een brede kennis van taal, cultuur en geschiedenis, benaderd vanuit een kritische geest en met aandacht voor interculturaliteit.

Talen

Tijdens de opleiding Indische Talen en Culturen leren de studenten twee sleuteltalen. De combinatie omvat één moderne taal, Hindi, en één klassieke taal, Sanskrit. Hindi is de officiële taal van de Indische regering en veruit de belangrijkste van de 22 erkende talen van de Republiek India. Met meer dan 422 miljoen moedertaalsprekers staat het Hindi in de top 4 van de meest gesproken talen ter wereld. Die positie wordt bovendien verstevigd dankzij het groeiende economische belang van India op wereldschaal. Sanskrit speelt dan weer een sleutelrol in de oude Indiase geschiedenis en literatuur. Het is precies deze combinatie van het klassieke en moderne perspectief, die het mogelijk maakt om een volwaardig, open en gecontextualiseerd beeld te schetsen van studiegebied India.

Culturen

De twee taalvakken worden daarnaast omringd door cultuurvakken. Via het cultuurpakket leer je meer over de geschiedenis, maatschappij en actualiteit, literatuur, filosofie en religies van de Indische culturen. Daarnaast worden, aan de hand van keuzevakken, ook nabijgelegen cultuurgebieden (zoals de Arabische of Oost-Aziatische wereld) belicht om het perspectief zo ruim mogelijk te houden.

Voor wie?

Als academische opleiding wil de Indische Talen en Culturen haar studenten opleiden tot kritische en zelfstandige deskundigen die hun vakgebied benaderen vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Daarom wordt van de studenten verwacht dat ze in staat zijn om zowel probleemoplossend te denken, als zelfstandig studiewerk uit te voeren en onderzoek te verrichten in teamverband. Naast deze algemene competenties, zijn een ontwikkeld taalgevoel en diepgaande interesse voor taal en cultuur onontbeerlijk. Voorkennis wat betreft geschiedenis of Klassieke talen (Latijn/Grieks) is mooi meegenomen, maar absoluut geen vereiste. Een goede kennis van moderne Westerse talen is daarentegen wel erg belangrijk aangezien grammatica’s en achtergrondartikels vaak in het Engels of Frans geschreven zijn.

Bachelor en Master

De afstudeerrichting India (de voormalige Indologie) vormt samen met de afstudeerrichtingen Arabistiek en islamkunde, China, Japan, en Mesopotamië de opleiding “Oosterse Talen en Culturen”. Het programma bestaat uit een Bachelor en een Master.

In deze afstudeerrichting focussen we op het gebied dat bekend staat als Zuid- en Centraal-Azië, met bijzondere aandacht voor het hoofdgebied India. Aangezien India de dag van vandaag een belangrijke plaats in het wereldgebeuren inneemt, zijn mensen die vertrouwd zijn met de Indische talen en culturen onontbeerlijk in de professionele wereld. Het vakgebied Indologie omvat in Gent de wetenschappelijke studie van de Indische talen en culturen en heeft tot doel mensen te vormen die in staat zijn om complexe structuren binnen de Indische maatschappij te verstaan en te verklaren.

Hoewel de Gentse opleiding Indologie geen opleiding tot vertaler/tolk is, blijft een grondige kennis van de Indische talen noodzakelijk. In de drie studiejaren wordt dan ook veel aandacht besteed aan de taalverwerving van zowel een moderne (het Hindi) als een klassieke (het Sanskrit) taal. Naast de taalvakken worden de studenten geconfronteerd met een aantal andere facetten van het Indische cultuurgebied: Er wordt niet alleen aandacht besteed aan moderne geschiedenis, ook de klassieke geschiedenis komt uitvoerig aan bod aangezien deze kennis noodzakelijk is om moderne tendensen en ontwikkelingen te kunnen verklaren en een maatschappij enkel kan begrepen worden aan de hand van haar geschiedenis. In de daaropvolgende jaren wordt een overzicht gegeven van de voornaamste Indische literatuur. Ook komt een grondige studie van de hedendaagse maatschappij aan bod en wordt aandacht besteed aan de religieus-filosofische achtergrond. Studenten worden eveneens vertrouwd gemaakt met de voornaamste hulpmiddelen van de Indologie en aan de hand van papers wordt aangeleerd hoe men zelfstandig materiaal verzamelt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Deze geleidelijk verworven kennis dienen de studenten in het derde jaar toe te passen in een eindverhandeling.

Een semester naar India

In de derde Bachelor krijgen de studenten de mogelijkheid om voor één semester (12 lesweken) naar een Indische universiteit te trekken. Een dergelijk verblijf biedt de studenten niet alleen een grondig taalbad, ze verwerven op deze manier ook concrete ervaring met de Indische maatschappij en cultuur. Het is met andere woorden de perfecte voorbereiding op de arbeidsmarkt en een waardevolle toevoeging aan hun toekomstige CV.

Alles over het India-semester

Minor

Naast het kernpakket voorziet de opleiding ruimte om een minor op te nemen. Dit is een coherente groep van opleidingsonderdelen uit een andere discipline, die als verbreding van de eigen opleiding beschouwd kan worden. Elke opleiding heeft een aantal aanbevolen (of preferentiële) minors. Veel studenten kiezen echter voor een minor die aansluit bij hun interesseveld of eigen onderzoek. Populaire minores zijn bijvoorbeeld: Globalisering en Diversiteit, Geschiedenis, Arabisch etc.

Vervolgopleidingen

Na je studies

Studies in de richting Indische Talen en Culturen geven geen specifieke beroepsopleiding.

Toch zijn er heel wat mogelijkheden zoals:

  • de bedrijfswereld,
  • internationale betrekkingen,
  • journalistiek,
  • onderwijs,
  • permanente vorming,
  • wetenschappelijk onderzoek,
  • bibliotheekwezen,
  • musea, de culturele en toeristische sector,
  • sociaal-politiek werk rond migranten, vluchtelingen etc.

Daarnaast krijgen studenten ook toegang tot een meer algemene markt aan de hand van aanvullende studies of na een wervingsexamen. We denken daarbij aan allerlei overheidsfuncties of in internationale organisaties en instellingen.

Getuigenissen