India semester

In het derde Bachelorjaar (eerste semester) krijgen de studenten van het India-traject van de opleiding Oosterse Talen en Culturen de mogelijkheid om voor één semester (zijnde 12 lesweken) naar een Indische universiteit te trekken.

Wat?

Het India-semester is toegankelijk voor alle studenten BA3 van het India-traject op voorwaarde dat zij geslaagd zijn voor de taalvakken (Hindi en Sanskrit I-IV). Studenten verblijven aan één van de Indische universiteiten waarmee vanuit de vakgroep Talen en Culturen een bilateraal akkoord werd afgesloten.

Onze studenten volgen een programma aan de Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishvavidhyalay in Wardha. Dit is een ‘Hindi-medium’ universiteit, wat wil zeggen dat Hindi de onderwijstaal is voor alle vakken.

Het India-semester maakt integraal deel uit van het studieprogramma, en is voor alle studenten gelijklopend. De vakken die de studenten volgen tijdens het India-semester, vervangen de vakken van het eerste semester van BA3.

Waarom?

Een dergelijke uitwisseling biedt studenten niet alleen een grondig taalbad voor Hindi net voor ze hun Bachelordiploma behalen, ze verwerven op deze manier ook concrete ervaring met de Indische maatschappij en cultuur. Het is met andere woorden de perfecte voorbereiding op de arbeidsmarkt en een waardevolle aanvulling van hun toekomstige CV.

Lees de blogs die de studenten bijhielden tijdens hun verblijf in India:

Praktisch

Infosessies

Geïnteresseerden zijn welkom op onze infosessies. De data hiervan worden tijdig meegedeeld.

Benodigde documenten

  • Internationaal paspoort: moet na terugkomst in België nog minstens zes maanden geldig zijn
  • Visum: studentenvisum aanvraagformulier online in te vullen, nadien officiële aanvraag bij ambassade.

Kostprijs

  • ca. 300 USDollar per maand voor verblijf, incl. maaltijden
  • ca. 1000 € vlucht Brussel-Mumbai/Delhi-Nagpur (i.e. dichtstbijzijnde luchthaven nabij Wardha)
  • niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, lokaal transport, kleine administratieve kosten, excursies,…