Ongezien Onderzoek: Verhalen over Veldwerk in India

Fototentoonstelling "Ongezien Onderzoek"

Aan de Universiteit Gent werkt een groep onderzoekers met een passie voor India. In het kader van hun projecten bezoeken zij het land, ontmoeten zij interessante mensen, ontdekken zij veelzijdige cultuur en beleven allerhande avonturen. Zoals het onderzoekers betaamt, schrijven zij wetenschappelijke artikels en geven zij presentaties op internationale conferenties. Zo blijven hun studies vaak onzichtbaar voor het brede publiek. Met deze fototentoonstelling wil de onderzoeksgroep SANGH ook dit publiek een inkijk geven in het veldwerk dat haar leden doen. Negen onderzoekers vertellen een verhaal, met woorden, maar vooral met bruisende beelden van rituelen, dansers, steden, en nog zoveel meer. 

Negen onderzoekers van SANGH presenteren hun veldwerk visueel:

SANGH - South Asia Network Ghent

De onderzoeksgroep SANGH (Hindi/Sanskrit voor “gemeenschap”) biedt een platform waar onderzoekers van de UGent met Zuid-Azië als studiedomein met elkaar in contact treden. De leden van SANGH bestuderen verschillende aspecten van de Zuid-Aziatische maatschappij en cultuur, gaande van de rijke literaire geschiedenis (literatuurstudie) en filosofie tot diverse religieuze tradities (religiestudies), van de talrijke talen (linguïstiek) tot de snelle ontwikkelingen van de cinema (mediastudies) en podiumkunsten (kunstgeschiedenis). Deze studies zijn zowel historisch als hedendaags, zowel lokaal als transnationaal. Er wordt een waaier aan methoden en theoretische achtergronden uit de humane en sociale wetenschappen gebruikt. Alle leden van SANGH wenden hun kennis van Zuid-Aziatische talen aan (in het bijzonder Sanskrit en Hindi), bij het lezen van teksten, het bestuderen van media, of het communiceren met de plaatselijke bevolking tijdens veldwerk.

Praktisch