Indische Talen en Culturen

 

Indische Talen & Culturen?

Sta je open voor andere culturen? Ben je nieuwsgierig naar andere religies en denkwijzen, en verleg je graag je grenzen? Heb je al kennisgemaakt met India en wil je dit intrigerende land beter leren kennen? Trekt het je aan boeiende verhalen in het Sanskrit te kunnen lezen of te communiceren in het Hindi? Dan is de opleiding Indische Talen & Culturen je thuishaven. Hier begint een verkenning van India in al haar diversiteit. 

De opleiding Indische Talen en Culturen wil mensen vormen die de brug kunnen slaan tussen Oost en West. Aangezien India de dag van vandaag een belangrijke plaats in het wereldgebeuren inneemt, zijn mensen die vertrouwd zijn met de Indische talen en culturen immers onontbeerlijk in de professionele wereld. Wij bieden daarom een gevarieerd programma aan, gestoeld op een brede kennis van taal, cultuur en geschiedenis, benaderd vanuit een kritische geest en met aandacht voor interculturaliteit.

De structuur

  structuur  

Indische Talen en Culturen (de voormalige Indologie) vormt samen met Sinologie en Japanologie de afdeling “Talen en Culturen van Zuid- en Oost-Azië” die naast de afdeling "Talen en Culturen van het Nabije Oosten en Noord-Afrika" deel uit maken uit van de opleiding "Oosterse Talen en Culturen". Het programma bestaat uit een Bachelor en een Master.

In deze opleiding focussen we op het gebied dat bekend staat als Zuid- en Centraal-Azië, met bijzondere aandacht voor het hoofdgebied India. Aangezien India de dag van vandaag een belangrijke plaats in het wereldgebeuren inneemt, zijn mensen die vertrouwd zijn met de Indische talen en culturen onontbeerlijk in de professionele wereld. Het vakgebied Indologie omvat in Gent de wetenschappelijke studie van de Indische talen en culturen en heeft tot doel mensen te vormen die in staat zijn om complexe structuren binnen de Indische maatschappij te verstaan en te verklaren.

Hoewel de Gentse opleiding Indologie geen opleiding tot vertaler/tolk is, blijft een grondige kennis van de Indische talen noodzakelijk. In de drie studiejaren wordt dan ook veel aandacht besteed aan de taalverwerving van zowel een moderne (het Hindi) als een klassieke (het Sanskrit) taal. Naast de taalvakken worden de studenten geconfronteerd met een aantal andere facetten van het Indische cultuurgebied: Er wordt niet alleen aandacht besteed aan moderne geschiedenis, ook de klassieke geschiedenis komt uitvoerig aan bod aangezien deze kennis noodzakelijk is om moderne tendensen en ontwikkelingen te kunnen verklaren en een maatschappij enkel kan begrepen worden aan de hand van haar geschiedenis. In de daaropvolgende jaren wordt een overzicht gegeven van de voornaamste Indische literatuur. Ook komt een grondige studie van de hedendaagse maatschappij aan bod en wordt aandacht besteed aan de religieus-filosofische achtergrond. Studenten worden eveneens vertrouwd gemaakt met de voornaamste hulpmiddelen van de Indologie en aan de hand van papers wordt aangeleerd hoe men zelfstandig materiaal verzamelt om wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Deze geleidelijk verworven kennis dienen de studenten in het derde jaar toe te passen in een eindverhandeling. In het laatste jaar van de Bachelor wordt bovendien de mogelijkheid geboden om in India zelf te gaan studeren voor één semester, zodoende praktijkervaring op te bouwen en onze studenten optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt.